Wspólnoty

Domowy Kościół

Gałąź Ruchu Światło-Życie (Oaza rodzin), wspólnota ta opiera się na spotkaniach formacyjnych we wspólnocie małżeństw. Jej celem jest pogłębienie wiary rodzin oraz wspólne wzrastanie wszystkich jej członków ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Duszpasterstwo Akademickie

Duszpasterstwo Akademickie jest okazją dla wszystkich studiujących, by w tym, tak bogatym w doświadczenia czasie, mieć także szansę na to szczególne spotkanie, które kształtuje nas od wewnątrz, czyli na spotkanie z Bogiem i to nie tylko w pojedynkę, ale właśnie we wspólnocie z innymi zmagającymi się z ze studenckimi radościami i wyzwaniami.

Opiekunem duszpasterstwa akademickiego jest ks. Piotr Bartoszek

Msza Święta „akademicka” w każdą niedzielę o godzinie 20:00; spotkania biblijne i formacyjne się w każdy wtorek o godz. 20:00 w salce akademickiej; spotkania modlitewne w każdy czwartek w kaplicy hospicjum o godz. 19:00, a potem próba scholi w salce akademickiej.

Grupa kontemplacyjna

Grupa zawiązała się po rekolekcjach poświęconych tematyce MODLITWY GŁĘBI i KONTEMPLACJI, które odbyły się w dniach 23-26 czerwca 2011 roku w „Dobrym Miejscu” w Warszawie. W latach: 2011 – 2013 spotkania modlitewne naszej Grupy odbywały się w kaplicy Sióstr Elżbietanek w Zielonej Górze, a od stycznia 2014 roku za zgodą naszego ks. Proboszcza w naszej parafii. 

Spotykamy się, aby pogłębiać osobiste doświadczenie modlitwy uczestników. Przebieg spotkania jest bardzo prosty i ma tradycyjną formę: lectio (czytanie), meditatio (rozważanie), oratio (modlitwa spontaniczna), contemplatio (modlitwa kontemplacyjna). W czasie spotkania czytamy także dokumenty Kościoła oraz dzieła wielkich świadków modlitwy. 

Nasze spotkania rozpoczynamy w każdy poniedziałek o g. 18.30 uczestniczeniem we Mszy Św. o g. 19.00 gromadzimy się w salce pod kościołem na wspólnotowej modlitwie ciszy.  W każdy w trzeci poniedziałek miesiąca zostajemy po Mszy Św. w Kościele na półgodzinnej adoracji Jezusa Eucharystycznego obecnego w naszych sercach. Oczywiście modlitwa adoracyjna przed Najświętszym Sakramentem jest cudowną modlitwą, ale odróżniamy ją od modlitwy wewnętrznej, w której pragniemy osobiście odkrywać fakt, że my jesteśmy świątynią (tabernakulum), w której mieszka Bóg.

Spotkania trwają około godziny i są otwarte dla wszystkich - ZAPRASZAMY!

Obecnym liderem grupy jest Barbara Łakoma - tel. 698 919 914

 

Klub Seniora

Wspólnota ta gromadzi osoby starsze, które odpowiadając na potrzeby kościoła podejmują różnorakie intencje modlitewne, wspólnota gromadzi się na spotkaniu towarzyskim rozpoczętym modlitwą, poczęstunkiem i dzieleniem się troskami swojego życia, pogłębionym wspólnym śpiewem.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek i czwartek o 10.00 rano w Hospicjum.

Królowa Pokoju

Grupa wprowadza w życie orędzia Matki Bożej przekazane w objawieniach w Fatimie i Medjugorie ( to właśnie w jednym z objawień w Medjugorie Matka Boża nazwała Siebie samą Królową Pokoju). Wezwania Najświętszej Marii Panny dotyczą przede wszystkim zachęty do postu, nawrócenia, pokuty oraz ofiarowania modlitwy za grzeszników i świat cały. 25-go dnia każdego miesiąca Matka Boża objawia się w Medjugorie - to właśnie w tym dniu wszyscy wierni modlą się o pokój na świecie.

Spotkania odbywają się w każdego 25-go dnia miesiąca, I sobota m-sca, każdy czwartek 16.30

 

Ministranci

Jest to grupa chłopców, którzy pragną posługiwać przy ołtarzu i w ten sposób służyć Panu Bogu od najmłodszych lat. Grupa ta dzieli się na ministrantów, lektorów i ceremoniarzy. Ma własną formację, ponadto ks. Opiekun organizuje liczne wyjazdy i obozy dla chłopców.

Spotkania odbywają się w każdą sobotę o 10:00.

 

Oaza - Ruch Światło-Życie - Grupa młodzieżowa

Oaza jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II, które postanowił realizować sługa boży ks. Franciszek Blachnicki. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych oraz rodziny. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Opiekunem oazy młodzieżowej jest ks. Krzysztof Osowski

Spotkania odbywają się w każdy piątek o 18.30

Więcej na: oazawjozefie.pl

Odnowa w Duchu Św. - Nazaret

Wspólnota pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie - modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty - zaczynało być fascynującą przygodą, „motorem” napędzającym życie. Spotkania otwarte odbywają się co tydzień. Jest w nich miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową, rozmowy w małych grupach i katechezę.

https://www.facebook.com/wspolnotaNazaret

Spotkania odbywają się w każdy czwartek po Mszy Św. o 18.30

 

Pielgrzymka

Co roku w dniach 2-12 sierpnia z naszej parafii wyrusza grupa biało-zielona. Przez 11 dni kroczymy na Jasną Górę do Matki Boskiej Częstochowskiej, w czasie tych rekolekcji w drodze odbywają się liczne konferencje księży, modlitwy oraz radosne chwalenia Pana! Pielgrzymi zanoszą przed obraz Pani Jasnogórskiej wszystkie intencje, nie tylko własne, ale także pielgrzymów duchowych oraz parafii. W pozostałe miesiące pielgrzymi regularnie spotykają się na rozważaniach modlitewnych i spotkaniach towarzyskich.

 

Schola dziecięca

Grupa dzieci wspólnie chwalących Pana Boga śpiewem i graniem. Dzieci posługują na niedzielnej Eucharystii o 16.30. Mają również swoje spotkania w piątki o 16.30, w czasie których odbywa się próba.

Opiekunem scholii dziecięcej jest katechetka p. Beata Kurosz

S.O.S

Nowy ośrodek specjalistycznej pomocy rodzinie, w którym przyjmują:

 • Coach
 • Doradcy rodzinni
 • Ginekolog
 • Instruktor NPR
 • Kapłan
 • Mediatorzy
 • Pedagog
 • Prawnik
 • Psycholog
 • Socjoterapeuta
 • Grupa wsparcia rodziców w żałobie 

Nie zwlekaj! Możesz pomóc sobie i swojej rodzinie!

sos.zg.pl, tel. 733 867 647

Opiekunem S.O.S jest ks. Proboszcz Senior Leszek Kazimierczak 

 

Róże Różańcowe Rodziców

Modlitewna wspólnota działająca na wzór żywego różańca założona przez rodziców pragnących modlić się za swoje dzieci. Wspólnota składa się z  60 osób, czyli z trzech róż. Rodzice modlą się również o podjęcie modlitwy za swoje dzieci przez jak największą rzesze rodziców, w intencjach Kościoła i Ojca Świętego.

Róże i ich patroni oraz zelatorzy:

 1. Św. Jan Paweł II – Helena Czarkowska
 2. Św. Andrzeja Boboli  Maria Hebdzyńska
 3. Św. Maksymilian Maria Kolbe- Andrzej Moszczyński

W każdy czwartek odprawiana jest Msza w tych intencjach.

Wspólnota AA

Anonimowi Alkoholicy to nie tyle wspólnota, ile miejsce w którym pomoc otrzyma każdy kto jej potrzebuje. Jest to grupa wspierających się nawzajem ludzi pragnących uwolnić się od nałogu. Osoby te dzielą się ze sobą swoimi trudnościami i pomagają sobie co pozwala skutecznie wychodzić z nałogu. 

Spotkania odbywają się w każdą środę po Mszy Św. o 18.30

Żywy Różaniec

Jest wspólnotą modlitewną złożoną z róż różańcowych. Wszystkie róże liczą po 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Róże podejmują różne intencje modlitewne, obecnie w naszej parafii jest ich 8. Każda róża ma swojego zelatora - czyli osobę odpowiedzialną za poprawne funkcjonowanie róży. Przy żywym różańcu funkcjonuje również Apostolstwo Dobrej Śmierci i koło Radia Maryja. Spotkanie rozpoczyna się godzinkami o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, następnie odprawiona jest Msza Św. o godz. 9, po której członkowie róż zostają w kościele na wspólnym spotkaniu (zmiana tajemnic różańca).

Róże różańcowe i ich patroni oraz delatorzy:

 1. Św. Maksymiliana Mariia Kolbego - Łucja Wontor
 2. Św. Antoni - Irena Szymańska
 3. Św. Dominik - Anna Stasiak
 4. Św. Józef Oblubieniec - Maria Hebdzyńska
 5. Św. Ojciec Pio- Teresa Gratkowska
 6. Św. Faustyna Kowalska - Renata Gryszko
 7. Św. Jan Pawel II – Helena Flasza
 8. Pod wezwaniem Św. Michała Archanioła

Spotkania odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca oraz w pierwszą niedzielę miesiąca.

 

stat4u