Biuro parafialne

Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, wtorki i soboty od 19 do 20.

Sakrament chrztu świętego

W przypadku zgłoszenia dziecka do chrztu świętego, niezbędne są:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC
 • zaświadczenie o uczestniczeniu w naukach dla rodziców i rodziców chrzestnych
 • data urodzenia rodziców oraz rodziców chrzestnych
 • osobiste zgłoszenie się rodziców do kancelarii parafialnej na miesiąc przed planowaną datą chrztu świętego 

Obowiązkowe kursy dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywają się w każdy drugi i trzeci piątek miesiąca o godzinie 19:00.

Sakrament małżeństwa

Pary zgłaszające chęć zawarcia związku małżeńskiego zobowiązane są do przedstawienia następujących dokumentów:

 • pełne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy)
 • kserokopię świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • dowody osobiste

Ponadto zamierzający przyjąć sakrament małżeństwa winni pamiętać datę przystąpienia do pierwszej komunii świętej oraz złożyć ofiarę na zapowiedzi.

Na drugim spotkaniu przedślubnym w kancelarii parafialnej narzeczeni winni przedstawić:

 • zaświadczenie (jeśli zostało wystawione) o wygłoszeniu zapowiedzi w innej parafii
 • dokument z USC (3 egz.) uprawniający do zawarcia ślubu konkordatowego
 • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach w poradni rodzinnej
 • potwierdzenie o przystąpieniu do pierwszej spowiedzi przedślubnej

Podczas drugiego spotkania narzeczeni uzupełniają (jeśli zachodzi taka potrzeba) dokumenty lub dane osobowe oraz składają ofiarę (iura stolae).

 

 

stat4u