Grzegorz Drukuj E-mail

 Narodzenie Panskie

 Życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego

               

Bóg jest miłością… każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy Wam pokoju serca, Bożej Radości i Miłości, by Jezus Wcielone Słowo ożywiał wiarę i nadzieję oraz uzdalniał serca do niesienia wszystkim Bożej Miłości. Życzymy ewangelicznego spojrzenia na Betlejem, na Boga, wzajemnie na siebie oraz na sprawy Kościoła i świata. Maryja, niech nas prowadzi po ścieżkach Nowego Roku, uprasza zdrowie, moc ducha i Boże błogosławieństwo na każdy dzień.