Grzegorz

 

DSC1 0568 

Pielgrzymowanie do Maryi - 02-12.08.2018 już za nami

 

       „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, aby świadczyć o Jezusie” to tegoroczne hasło naszej grupy Biało-Zielonej. Wyruszyliśmy wspólnie do Maryi, by jak Ona napełnić się Duchem Świętym. By jak Matka naszego Pana świadczyć życiem i głosić słowem o Jezusie. Dzięki wspólnej modlitwie i wzajemnej trosce o siebie nawzajem pielgrzymowaliśmy z radością i zapałem przeżywając wspólnie razem coś wyjątkowego, niezapomnianego, wierząc, że zaowocuje to trwale w naszym życiu.

        Nasza wspólna sierpniowa wędrówka do Maryi na Jasną Górę już za nami. Wróciliśmy szczęśliwi do naszych domów, rodzin, przyjaciół, miejsc w których żyjemy i pracujemy na co dzień. Ale to co przeżyliśmy na pielgrzymim szlaku zostało w naszych sercach. Chcemy teraz, wpisując się w tegoroczne hasło duszpasterskie otwierać się na wszechmocne działanie Ducha Świętego, napełniać się nieustannie Jego mocą i darami, aby z radością świadczyć o Jezusie, aby swoim życiem pokazywać, że Jezus jest obecny pośród nas, aby mocą Ducha Świętego budować królestwo Boże pośród nas.

      Przewodnikiem naszej Grupy Biało-Zielonej był ks. Krzysztof Osowski, grupa liczyła ok. 90 osób. W grupie pielgrzymowali dzieci, młodzież i dorośli. Wiele osób z naszej grupy, które wyruszyły z nami po raz pierwszy w zeszłym roku w tym roku zabrały ze sobą kolejne osoby, wiele osób pielgrzymowało po raz pierwszy, ale były również wśród nas osoby, dla których była to co najmniej 10 pielgrzymka. Na ostatni etap pielgrzymki i wejście na Jasną Górą dołączył do nas autokar z duchowymi pielgrzymami, dzięki czemu wspólnie mogliśmy wkroczyć uroczyście na Jasną Górę i przywitać naszą Matkę.

 

           Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólny czas, za wszystkie posługi, których się podjęliście na pielgrzymim szlaku. Bóg zapłać ! 

 

            Niech wszystkie dobre owoce tego czasu w nas dojrzewają i wydają obfite plony,

niech Duch Święty codziennie napełnia Wasze serca, obdarza swoimi darami i owocami

i prowadzi Was drogą ku świętości!