Utworzono: poniedziałek, 22, luty 2021 Poprawiono: poniedziałek, 22, luty 2021 Drukuj E-mail

 40 dni wielki post 570x350 1

Wielki Post 

„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6, 2b).

Teraz przyszedł czas upragniony przez Boga i upragniony przez człowieka, choć może nie każdy człowiek to pragnienie sobie uświadamia. Jest to czas upragniony, bo jest to czas prawdziwego i owocnego nawrócenia, szansy powrotu do domu Ojca, czas naszego uświęcenia. To jest właśnie czas Wielkiego Postu, święty czas zbawienia.

Chrystus żywy dziś przechodzi przez ziemię i kieruje do nas pełne miłości słowa: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem. Nie zwlekajmy więc i nie odkładajmy nawrócenia! Nie zmarnujmy wielkopostnego czasu łaski, w którym otula nas szczególna modlitwa Kościoła. Wejdźmy w ten święty czas wielkodusznie i z zapałem. Godzien jest tego Bóg, który tak nas ukochał! Odważnie i z entuzjazmem podejmijmy to, co nam Kościół proponuje. Nie zatrzymujmy się jednak na emocjach i uczuciach, lecz niech to będzie decyzja woli, potwierdzona wytrwałością.

Bóg, który zapalił się zazdrosną miłością do swojego ludu, wzywa nas dzisiaj do nawrócenia: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem. Tak prosi Bóg, proszą prorocy i Apostołowie, prosi Kościół. Obyśmy w tych wszystkich prośbach, słowach, zawołaniach usłyszeli bicie Jezusowego Serca; rytm Serca Boga tak upragniony: „Kocham cię, człowiecze, ciebie po imieniu i dlatego wołam: wróć, nawracaj się”. Jeśli myślisz: „Jestem już nawrócony”, to Bóg prosi cię, byś nawrócił się jeszcze bardziej. Tu nie ma kresu, bo miłość jest nieskończona! Wrastaj w niebo już teraz, przez miłość coraz czystszą, coraz bardziej bezinteresowną, coraz bardziej zanurzoną w Jezusowym Sercu, które adorujemy w Najświętszej Eucharystii.