IV Niedziela Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu

22 marca 2020

Dziękujemy parafianom i wszystkim gościom za wspólną liturgię.

   1. W dniu dzisiejszym nie będzie Gorzkich Żali, a w piątek Drogi Krzyżowej.
   2. Z wiadomych powodów, w Wielkim Poście nie będzie rekolekcji. Zwracamy się również z prośbą, aby spowiedzi nie odkładać na ostatnią chwilę. Jesteśmy w konfesjonałach codziennie, rano od godz. 6.30 i po południu od godz. 18.00.
   3. Przy wyjściu z Kościoła można kupić „paschaliki”, dzieło Caritas, pomocy dzieciom najuboższym.

    Dziękujemy wszystkim , którzy poczuli się odpowiedzialni za wspólnotę i wsparli swoją ofiarą malowanie i odświeżenie naszego Kościoła.

    Serdecznie drodzy za wszelkie gesty życzliwości i wspieranie, naszych parafialnych przedsięwzięć. 

Szczególnie za ofiary składane na działalność naszego Hospicjum.

Ks. Proboszcz
Leszek Kazimierczak

 

stat4u